Аът кырындан ча, согун биле чапас адар адыгжыларМалчыннарның Наадым байырлалында янзы-бүрү спортчу маргылдаалардан аңгыда, Кызыл кожууннуң Элегес-Аксы суурдан ырак эвес черге, аът кырындан ча адар маргылдаа база көрүкчүлерниң улуг сонуургалын оттурган.

Печать